Az AEO (Authorised Economic Operator) – Engedélyezett gazdálkodó – minőségbiztosítási rendszer bevezetője, alkalmazója különleges elbírálásban részesül a vámhatóság részéről. A minősítést megszerző vállalat egy olyan speciális státuszt kap, mely alapján a vámhatóság megbízható partnerének tartja és ezért a vámügyeinek intézése, vámáruk fuvarozása és egyéb kezelése során számos kedvezményben részesül a vámhatóságnál. Azon vállalatok szállítmányai, melyek nem rendelkeznek AEO státusszal, szigorúbb ellenőrzés alá esnek.

AEO típusai:

AEOC – „vámügyi egyszerűsítések” típusú engedélyezett gazdálkodó
(és/vagy)
AEOS – „biztonság és védelem” típusú engedélyezett gazdálkodó

Minden vállalat, mely AEO minősítést szeretne, át kell, hogy essen egy vámhatósági auditáláson.

AEOS minősítés megszerzéséhez elengedhetetlen, hogy a vállalat vagyonvédelmi oldalról is teljesítse a minimum feltételeket, melyet a Vámkódex Biztonsági és védelmi szabványok fejezete határoz meg:

- Az AEOS-engedélyhez kapcsolódó műveletekkel összefüggésben használandó épületek védelmet nyújtanak a jogellenes behatolással szemben, és olyan anyagokból épültek, amelyek a jogellenes belépésnek ellenállnak.

- Megfelelő intézkedéseket alkalmaznak az irodákba, a szállítási területekre, a berakodási dokkokba, a rakományterekbe és egyéb releváns helyekre történő jogosulatlan belépés megelőzésére.

- Az áruk kezelését szolgáló intézkedésekre került sor, amelyek magukban foglalják a nem engedélyezett bejuttatással, kicseréléssel, az áruk helytelen kezelésével, valamint a rakománytételek manipulálásával szembeni védelmet; Be- és kiléptetéshez kapcsolódó ellenőrzések, plomba használatának szabályozása, selejtanyagok tárolásának szabályozása.

- A kérelmező olyan intézkedéseket hajtott végre, amelyek lehetővé teszik kereskedelmi partnereinek egyértelmű azonosítását, valamint – megfelelő szerződéses megállapodások és egyéb, a kérelmező üzleti modelljével összhangban levő, megfelelő intézkedések végrehajtása révén – biztosítják, hogy a szóban forgó kereskedelmi partnerek gondoskodjanak a nemzetközi ellátási lánc rájuk eső részének biztonságáról;

- A kérelmező – amennyiben a nemzeti jogszabályok azt megengedik – biztonsági átvilágítást végez biztonsági szempontból érzékeny beosztásban dolgozó leendő alkalmazottainál; valamint időszakosan, illetve a körülmények által indokolt esetben háttérellenőrzéseket végez az ilyen beosztásban dolgozó jelenlegi alkalmazottainál.

- A kérelmező megfelelő biztonsági eljárásokkal rendelkezik a szerződtetett külső szolgáltatásnyújtók tekintetében.

- A kérelmező biztosítja, hogy a biztonsággal összefüggő feladatokat ellátó személyzete rendszeresen részt vegyen a szóban forgó biztonsági kérdésekkel összefüggő tudatosságot elősegítő programokon.

– A kérelmező a védelmi és biztonsági kérdésekben illetékes kapcsolattartó személyt nevezett ki.

A Flott Expert segít az AEO felkészülésben, és minden vagyonvédelmet érintő terület megfelelő szinten történő felkészítésében. Elkészítjük a szükséges szabályzatokat, vagy szükség esetén a meglévőket aktualizáljuk, oktatjuk mind a vállalat dolgozóinak, mind a vagyonőri állománynak. Módszertani oktatásokkal segítjük a biztonsági szolgálatot az AEO auditon való megfelelésre.